جن و شیطان از منظر قرآن و سنت
 • جن و شیطان از منظر قرآن و سنت
 • جن و شیطان از منظر قرآن و سنت
 • جن و شیطان از منظر قرآن و سنت
 • جن و شیطان از منظر قرآن و سنت
 • جن و شیطان از منظر قرآن و سنت
 • جن و شیطان از منظر قرآن و سنت
 • جن و شیطان از منظر قرآن و سنت
 • جن و شیطان از منظر قرآن و سنت

جن و شیطان از منظر قرآن و سنت

5,500تومان
خرید این کتاب 5.5 امتیاز دارد
کد محصول : JSHGVS

در قسمت پایین در نظر خود را در مورد این محصول بنویسید تا در قرعه کشی کاربر وفادار بن خرید 100 هزار تومانی برای 5 نفر شرکت کنید

خرید نسخه چاپی

این کتاب ،کتاب کاملی در زمینه آشنایی با جن و شیاطین میباشد که نوشته دکتر عمر سلیمان اشقر میباشد که در شش فصل تنظیم شده است

در فصل نخست راجع به  شناخت اصل، خلقت، نام، اقسام، طعام، نوشيدني، همسر، مسكن، حيوانات و توانايي آنها بحث رانده ام ،لازم به  ياداوري است كه  در لابه لاي اين فصل لايل اثبات وجود آنها را بيان داشته  و اقوال منكرين آن را رد نموده ام  .

فصل دوم به  بيان هدف از خلقت آنها و روش تبليغ تعاليم رباني پرداخته ام و بيان داشته ام كه  رسالت پيامبر اسلام حضرت محمد ص رسالت عام براي جن و انس مي باشد. 

فصل سوم كه  قسمت اصلي اين كتاب است حاوي چند بحث  ميباشد:

 1. اسباب دشمني ميان انسان و شيطان، و آگاهي دهي از قوت و عمق آن و هشدار خداوند از دشمني آن دشمن براي ما. 
 2. اهداف دور و نزديك شيطان در راستاي دشمني با انسان. 
 3. روشهاي شيطان در گمراه سازي انسان.
 4. رهبري شيطان براي جنگ و آشوب و سربازان وي در آن نبرد
 5. ترفندهاي شيطان براي فريب انسان. و اين فصل را با بحث  وسوسههاي شيطاني به  پايان  رساندهام كه  شيطان همانند  اسلحهاي جهت به  فساد كشاندن درون انسان و پخش فساد در دل بندگان، از آن استفاده  مي كند 

فصل چهارم قضايايي را مطرح  نمودهام كه  شيطان با استاده  از آن بندگان را ب ه گمراهي مي كشاند:

 1. ظهور شياطين و حرف زدن آنها با برخي بندگان و فسادي كه  بر آم مترتب  ميشود
 2. احضار روح و قلمرو صحت آن و ارتباط آن با شياطين.
 3. قلمرو آگاهي جنيان از عالم غيب و آثار فساد مبني بر اعتقاد مردم به  اينكه  جنيان از غيب آگاهي دارند.
 4. جن و بشقابهاي پرنده .

فصل پنجم  اسلحهاي را معرفي  كردهام كه  لازم است انسان مسلمان در نبرد با شيطان خود را بدان مسلح نمايد

فصل ششم و آخرين فصل راجع به  حكمت و  فلسفهي خلقت شيطان بحث رانده ام

نوع نوشتار

چاپ دیجیتال
تایپی

فرمت

pdf

منبع

متفرقه

زبان

فارسی

کیفیت

خیلی خوب

کتابهای مرتبط

کتابهای پیشنهادی