مفاتیح المغالیق
 • مفاتیح المغالیق
 • مفاتیح المغالیق
 • مفاتیح المغالیق
 • مفاتیح المغالیق
 • مفاتیح المغالیق
 • مفاتیح المغالیق
 • مفاتیح المغالیق
 • مفاتیح المغالیق
 • مفاتیح المغالیق
 • مفاتیح المغالیق
 • مفاتیح المغالیق
 • مفاتیح المغالیق

مفاتیح المغالیق

7,000تومان
خرید این کتاب 7 امتیاز دارد
کد محصول : MFHMLG

در قسمت پایین در نظر خود را در مورد این محصول بنویسید تا در قرعه کشی کاربر وفادار بن خرید 100 هزار تومانی برای 5 نفر شرکت کنید

خرید نسخه چاپی

این کتاب در بیان قواعد علم تکسیر (به معنای در هم شکستن اجسام و ترکیب آنها با یکدیگر، نام دیگر جفر یا علم حروف) و جفر جامع و خابیه شمسی و خافیه قمری (نهان و پوشیده) و اسرار اعداد، وفق و کیفیت نقطه و حروف و شرح بینات حروف و خواص هر یک از اینها، با بهره‌گیری از برخی آیات قرآن و گفته‌های بزرگان این فنون و جدول‌هایی برای مطالب و آموزش تطبیقی آنهاست.

 

فهرست مطالب:

 • یکی از بهترین کتب در علوم غریبه
 • مجموعه ای از علوم غریبه و مجربه
 • دستور ریاضت
 • جفر جامع
 • طلسمات
 • احضاریات
 • اسم اعظم
 • تسخیر جن و ارواح
 • خواص حروف
 • علم اوفاق
 • علم اعداد
 • اوراد مجربه
 • فصل اول در قاعده کتاب جفر جامع و ظابطه تقسیم آن بر درجات فلکی و منازل قمر
 • فصل دوم در طریق کتاب خافیه شمسی و اورداد خمسه و ضوابط آن
 • فصل سوم در شرح خافیه قمری و بعضی از قواعد بسط و تکسیرات حروف و اعداد آن
 • فصل چهارم کیفیت استخراج اسماء از لوح و سه در سه و نکات اسرار عدد آن
 • فصل پنجم در شرح و فوائد لوح و قواعد نگارش الواح سه در سه و اسرار اعداد آن
 • فصل ششم در قواعد دعوت اسماء االله و یقین مراتب قراعت آن
 • فصل هفتم در ذکر قواعد دعوت فاتحه الکتاب و بعضی از سوره های قرآنی و غیره
 • فصل هشتم در قواعد الواح تکسیری و عددی سه در سه تا ده در ده ، و بعضی دیگر از الواح دیگر
 • فصل نهم در قسمت حروف بر منازل و ترتیب مخارج و قاعده دعوت و کواکب
 • فصل دهم در کیفیت اعداد و طلسمات و قواعد غریبه در بسط اسماء و کلمات
 • فصل یازدهم در ذکر دعوت و زراء اربعه و توقیف اربعه ، و طلسمات کواکب و بروج و
 • فصل دوازدهم در اختیارات اعمال ، و حکمیات و عزائم و
 • استخراج اسماء و تتمه اسرار الف
 • کیفیت رسم مربع فرد الفرد
 • کواکب سبعه
 • و صدها مطلب دیگر.

 

از سایر آثار نویسنده این کتاب :

او همه آثار خود را به زبان فارسی نگاشته است و آنچه از کتابها و رساله‌های او بازمانده به قرار ذیل می‌باشد

استخراج نام معین الدین محمد ـ بنا به اعتقاد او، نام هر شخص با یکی از اسامی اعظم توافق دارد، که به چند طریق آن را می‌توان استخراج کرد. او در این رساله برای آموزش مبتدیان، نام فرزندش ابوالقاسم معین الدین محمد را به طریق رَشْف استخراج نمود

اسرار الحروف ـ منظومه‌ای است در پانصد بیت دربارهٔ اسرار نقطه، اسرار حروف و تطبیق شمارش آنها با اسما و برخی اوصاف چهارده معصوم

جامع الفواید ـ در علم حروف، که آن را قطعاً پس از مفاتیح المغالیق نگاشت؛ چون در کتاب مذکور بارها به جامع الفواید ارجاع داده است. او کتاب را برای فرزندش محمد ساخته و در آن به کنیه و نام خود تصریح کرده است. منظومه سجنجل که برخی آن را رساله‌ای مستقل شمرده‌اند، جزیی از همین کتاب است

جواهر الاسرار (در برخی نسخه‌ها جوهر الاسرار) ـ به نظم و نثر، در جفر به نقل از ائمه اطهار، «در بعضی قواعد اعداد که سید حسین اخلاطی در کتاب ذخایر الاسما ذکر فرموده». در واقع، خلاصه‌ای است از همان کتاب، در یک پیشگفتار و پنج فصل و یک خاتمه، با سربندهای جوهر. هر قاعده جفری را نخست زیر عنوان «تحریر» به نثر و با سربند «تقریر» به نظم کشیده است

خلاصه الاذکار ـ در آن تعدادی ادعیه را با نامهای «حروف کواکب، اسما کواکب» بیان کرده است؛ به عنوان مثال، در «حروف الکواکب» (د، ن، خ، غ)، دعای «یا دیان، یا ناعم، یا خالق، یا غنی» را آورده است

زبده الالواح ـ در جفر و تکسیر و رمل و اختربینی و حروف مقطعه قرآن کریم و فواید برخی از آیات، در یک مقدمه و پنج فصل و یک پیشگفتار. در مقدمه گوید که در این علوم سالها زحمت کشیده استبنا به اعتقاد او، حروف و مقطعات قرآنی نقش بزرگی در علم جفر دارد و چنان‌که کسی به آنها آشنایی داشته باشد، بر فواید بسیاری واقف می‌شود

صحیفة النورـ در این منظومه، که به وزنها و قافیه‌های گوناگون و با تخلص عیانی سروده، اسامی و القاب امامان معصوم را به روش اعداد از آیات قرآنی استخراج کرده و در آغاز، سوره فاتحه را با اعداد ابجدی تطبیق کرده است

العلم النقطه کَثَرهُ الجاهلون ـ دربارهٔ اسرار نقطه و حروف، با عنوانهای «سرّ»، که در آن از محمود پسیخانی هم یاد کرده است

کنزالرموز ـ در خواص حروف و تطبیق آن با احکام نجومی

کیفیت

خوب

نویسنده

علامه الدَّهر محمود دهدار

علوم اصلی

جفر
سیمیا
لیمیا
هیمیا

نوع نوشتار

خطی

فرمت

pdf

زبان

فارسی